ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

За училището

     ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е двуетажна масивна сграда с 16 класни стаи, компютърен кабинет, голям физкултурен салон, съблекални, медицински кабинет, учебна работилница с три кабинета, видеозала, голяма спортна площадка и релефна географска площадка. Към училището са построени локално водно отопление и ученически стол и кухня.

 

     Училището ни е просторно, чисто и приветливо. В класните стаи работят учители, отдадени на своята професия. С огромно желание и плам те дават знания и житейска мъдрост на своите ученици. През годините са обучавали деца, които днес са достойно реализирани в обществото. Основната цел на учителския колектив е формирането на високообразовани личности с национални и общочовешки ценности, които ще ги изградят като достойни граждани на България и Европа.