ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Преподаватели

Преподаватели - общообразователни дисциплини

 

Име, презиме и фамилия

Учебна дисциплина

Галина Съйкова  Илиева

Информационни технологии

Миглена Георгиева Енчева

старши начален учител

Димитринка Георгиева Йорданова-Георгиева

старши начален учител с Англ.език и ИТ

Галина Димитрова Кирякова

БЕЛ, История, География, Религия, Изобразително изкуство

Ана Иванова Михова

Английски език, Музика, ФВС

Рукие Ахмед Сали

Математика, Физика, ИТ, ЧП, ДТИ/Технологии

Красимира Иванова Ковачева

Биология и Химия