ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Учители в ЦДО

Учители в целодневна организация

 

Име, презиме и фамилия

Учебна дисциплина

Марин Цанков Маринов

старши начален учител в ЦДО

Красимира Иванова Ковачева

старши прогимназиален  учител в ЦДО