ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Ръководство и администрация

Директор - Галина Съйкова Илиева

 

Администрация:

 

Счетоводител - Десислава Йорданова Стоянова