ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Обучения на педагогически специалисти

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

 

 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

 

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА

ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 

 

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ  ЗА УЧАСТИЕ