ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Прием

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Подаване на заявления за записване

 

ОТ 24.04.2023 г.

ДО 31.05.2023 г.

Записване на ученици за първи клас

( заявление за записване по образец на училището, оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група, удостоверение за раждане, декларация с лични данни на родителите)

ОТ 01.06.2023 г. ДО 09.06.2023г.

Попълването на свободните места 

до 14.09.2023 г.