ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Ряхово

        Основно училище Св.Св. Кирил и Методий е общинско финансирано училище в което се извършва обучение на ученици от 1 до 7 клас. Училището е разположено на територията на село Ряхово, община Сливо поле.

        Учебният процес в ОУ Св.Св. Кирил и Методий се осъществява в една смяна - целодневна.

        Децата имат възможност да играят в голям двор с баскетболна и волейболна площадка, затревено футболно игрище и обширни тревни пространства.

        Локалното отопление осигурява комфортни условия. Училището разполага с богата библиотека, видеозала с модерна аудио и видеотехника, два компютърни кабинета, които имат 18 работни места, принтер, скенер и достъп до интернет.

        Изградени са самостоятелни кабинети по: математика, физика, информационни технологии, български език, английски език, химия, биология, история и цивилизация, музика, пиано, физкултурен салон, столова и места за отдих и възстановяване на децата.

        Ресурсният учител разполага с кабинет, в който работи с децата със СОП.

        Проекти: Средищно училище, Целодневно обучение и Квалификация на педагогическия персонал. 

Актуални новини
Проект "Учене от крайностите" - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Ряхово

Проект "Учене от крайностите"

През м. ноември 2022 г. училището е одобрено от Европейската изпълнителна агенция за образование и
Прием и обучение
Проекти