ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

История

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

1845 г. - По инициатива на първия свещеник в село Ряхово Костадин Йорданов в малката одая в двора на църквата се открива килийно училище. В  него се учат децата, предимно момчета, на селските първенци и по-състоятелните, които имат възможност да плащат определените такси в пари или натура. Отначало учител е свещеникът, който едновременно с църковната служба учи децата на четмо и „Закон Божий”. За учебници се използват църковно-служебните книги. Най-напред децата пишат върху пясък, а после върху плоча с калем.

 

1883 г. - В двора на църквата е построено  ново училище с четири класни стаи. 71 ученици в начална степен /I-III отделение/ изучават „Закон Божий”, „Български език”, „Смятане”, „Отечествоведение” /история и география/, „Естествознание” /природознание/, „Чертане”, „Краснопис”, „Пеене” и „Гимнастика”.

 

1884-1885 г. - В училището вече има и ІV отделение. Започва да се изучава още един предмет „Славянско четене”.

 

1894-1895 г. - Училището в Ряхово вече се нарича Основно народно училище „Св. св. Кирил и Методий”. Наред с работата си с децата учителите отделят много време и за ограмотяване на възрастните. Обикновено вечер, а през зимата и в неделните дни, те учат на четмо и писмо селяните, изнасят пред тях беседи, помагат им да се приобщят към новия живот.

 

1910 г. - Към началното училище  в Ряхово се открива допълнителен двегодишен курс, за учениците, завършили ІV отделение.

 

1920-1921 г. -За пръв път са приети 25 ученици в І прогимназиален клас. Пръв директор на прогимназията е учителката Сарафка Тодорова, а по-късно -  Мара Петкова.

 

1923-1924 г. - В новата училищна сграда в центъра на селото започват учебни занятия. Тя има 8 класни стаи, кабинет по трудово обучение, трапезария, физкултурен салон. Официалното откриване и освещаването на новото училище „Св. Св. Кирил и Методий” става на 11 май 1924 г. – Денят на славянските просветители Кирил и Методий.

 

1927 г. - В продължение на повече от 20 години директор на прогимназията е учителят Стефан Острев, а главен учител на началното училище е Георги Тодоров. Основното образование вече е задължително.

 

1934 г. - В двете нови начални училища в крайните квартали на селото започват учебни занятия. В западния край на селото – ОУ „Христо Ботев” с директор Георги Тодоров. В източния край – ОУ „Петко Р. Славейков” с директор Коста Георгиев.

 

1935 г. - Открито е Земеделско практическо училище за онези, които не могат да продължат образованието си другаде. Когато е закрито ОУ „Петко Р. Славейков”, на негово място се настанява Земеделското училище с директор Георги Пенев.

 

1939 г. - Построен е втори етаж на централното училище с 10 класни стаи, в които се настанява прогимназията, а долният остава за началния курс и детската градина.

 

1959 г. - Към централното училище е открит Техникум по хидромелиорации, който след закриването на ОУ „Хр. Ботев” през 1966 г. се премества в неговата сграда.

 

1966 г. - Ряхово остава с едно училище. В по-ново време името на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” се свързва с високите постижения в сферата на спорта и художествената самодейност. Училището ни има отдавна изградени традиции в областта на баскетбола, спортната гимнастика и леката атлетика.

 

1975 г. - Създаване на ВИГ „Ален мак” с ръководител Петър Ковачев.

 

1995 г. - Тържествено се чества 150-годишнината от създаването на първото училище в с. Ряхово.

 

2010 г. - Дограмата и вратите в училището са сменени изцяло по НП „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”. Извършен е цялостен ремонт на стаите, коридорите и ел. инсталацията.

 

2012-2013 г. - По Проект BG051PO001-3.1.06 «Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013» е поставен ламинат в стаите за самоподготовка на учениците. В учебното заведение учат деца от четири села под ръководството на петима учители и трима възпитатели. Директорът Галина Илиева е дългогодишен учител в училището, продължител на добрите традиции в образованието и възпитанието на учениците, изграждани през годините.

 

2014 г. Подготовка за пускане в действие на втори компютърен кабинет.

 

Днес ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е двуетажна масивна сграда с 16 класни стаи, компютърен кабинет, голям физкултурен салон, съблекални, медицински кабинет, учебна работилница с три кабинета, видеозала, голяма спортна площадка и релефна географска площадка. Към училището са построени локално водно отопление и ученически стол и кухня.

 

   Училището ни е просторно, чисто и приветливо. В класните стаи работят учители, отдадени на своята професия. С огромно желание и плам те дават знания и житейска мъдрост на своите ученици. През годините са обучавали деца, които днес са достойно реализирани в обществото. Основната цел на учителския колектив е формирането на високообразовани личности с национални и общочовешки ценности, които ще ги изградят като достойни граждани на България и Европа.