ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Прием и обучение

     В ОУ ”Свети свети Кирил и Методий” – с. Ряхово  се обучават 41 ученици от I до VII клас от различни социални среди, с различна степен на социализация и личностно развитие, живеещи както в населеното място – с. Ряхово, така и в селата Бабово, Кошарна и Стамболово.

 

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 

  • Обучение и възпитание от високо квалифицирани педагози;
  • Едносменен режим на обучение;
  • Автобусен транспорт;
  • Целодневна организация на образователно – възпитателния процес (занималня);
  • Безплатна закуска и топъл обяд, приготвен в училищен стол;
  • Ресурсно обучение;
  • Медицинско обслужване;
  • Безопасни условия на обучение и възпитание (видеонаблюдение);
  • Ползване на училищната библиотека и др.