ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

Проект "Учене от крайностите"

През м. ноември 2022 г. училището е одобрено от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура  по Проект "Учене от крайностите" (Learning from the Extremes). 

Проектът включва трансформация и оборудване на класна стая  със съвременна компютърна техника - преносими компютри, интерактивен дисплей, мултифункционално устройство, изграждане на оптична гигабитова и WIFI свързаност. Целта е създаване на условия за развиване на умения, свързани с творчество в дигиталните технологии, експериментална работа, свързана с усвояване на компетентности по компютърно моделиране, работа по проекти и задания с практическа  насоченост.