ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово

ЗИП

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА:

 

НАЧАЛЕН ЕТАП:

 

  • Английски език-ЗИП І клас
  • Информационни технологии-ЗИП І-ІV клас
  • Религия-ЗИП І клас
  • Музика-ЗИП ІІІ-ІV клас
  • Физическа култура и спорт-ЗИП І-ІІ клас
  • Математика-ЗИП ІІІ клас

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

 

  • Български език и литература-ЗИП V-VІІІ клас
  • Информационни технологии-ЗИП V-VІІІ клас
  • Религия-ЗИП V-VІІІ клас