ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ряхово
НовиниГалерия

Новини

Проект Твоят час

     Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование ...