ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Ряхово

 

       Основно училище Св.Св. Кирил и Методий е общинско финансирано училище в което се извършва обучение на ученици от 1 до 7 клас. Училището е разположено на територията на село Ряхово, община Сливо поле.

 

       Учебният процес в ОУ Св.Св. Кирил и Методий се осъществява в една смяна - целодневна.

 

       Децата имат възможност да играят в голям двор с баскетболна и волейболна площадка, затревено футболно игрище и обширни тревни пространства.

 

       Локалното отопление осигурява комфортни условия. Училището разполага с богата библиотека, видеозала с модерна аудио и видеотехника, два компютърни кабинета, които имат 18 работни места, два принтера - лазерен и мастилено-струен, скенер и достъп до интернет.

 

       Изградени са самостоятелни кабинети по: математика, физика, информационни технологии, български език, английски език, химия, биология, история и цивилизация, музика, пиано, физкултурен салон, столова и места за отдих и възстановяване на децата.

 

       Ресурсният учител разполага с кабинет, в който работи с децата със СОП.

 

       Проекти: Средищно училище, Целодневно обучение и Квалификация на педагогическия персонал.

 

Актуални новини
Няма изображение

Проект Твоят час

     Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване
Прием и обучение
Проекти